ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ Site Logo
Username
Password
ลืมรหัสผ่าน?
สมัครใช้บริการ


เรียน คณาจารย์ทุกท่าน
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งาน เนื่องจากได้ทำการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูล ทำให้แสดงชื่อและนามสกุลไม่ถูกต้อง ทั้งนี้คณาจารย์เข้าใช้งานระบบได้โดยใช้ username เดิม ส่วน password คือ 123456 และขอความกรุณาแจ้ง username พร้อมชื่อ-นามสกุล กลับมาที่ kris.k@psu.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้
นายกฤษฎ์ คงสีพุฒ


ยินดีต้อนรับ.
ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์ เป็นบริการผลิตเอกสารโดยกลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
หลักเกณฑ์การให้บริการ
1.เอกสารประกอบคำสอนจะเสร็จภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันที่ฝ่ายเทคโนฯ ลงรับ)
2.เอกสารที่สำเนาจากหนังสือและตำราอื่น พิมพ์ได้ไม่เกิน 40 หน้าต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา
คู่มือการใช้เอกสารคำสอนออนไลน์
วิธีแปลงเอกสารเป็น PDF
ติดต่อกลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โทร.1452
นายกฤษฎ์ คงสีพุฒ โทรศัพท์ 08-0540-1789, 09-3580-7613 อีเมล kris.k@psu.ac.th
นายพิเชษฐ เพียรเจริญ โทรศัพท์ 08-6695-0017 อีเมล pichast.p@psu.ac.th